V É N  E U R Ó P A  H O T E L

végjáték, dráma két felvonásban

Koprodukciós nagy színpadi előadás a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata és az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház művészeivel.

Foglaltál már szobát a hírhedt Vén Európa Hotelbe? Készülj fel, mert a hotel falai között szembesülsz minden emberi gyarlósággal, gonoszsággal, félelemmel, alázottsággal. Csak, hogy tudd, minden emberben lakozik jó és rossz. Minden ember lehet nagylelkű és gyarló. De itt úgy tűnik a gonosz győzedelmeskedik!

A Vén Európa Hotel Dél-Amerika egyik kikötővárosában áll. Rozoga épület, nem messze a kikötőtől. A hotel tulajdonosa, alkalmazottai és vendégei javarészt európaiak, hajótörött bevándoroltak. A tulajdonos Carlos Knöpfle, aki sem alkalmazottaival, sem vendégeivel nem bánik túl jól. A különböző nemzetiséghez tartozó vendégek egy jobb jövő reményében vállalják a gyakran megalázó helyzetet, hiszen Carlos bármelyik pillanatban kidobhatja őket egy jobban fizető vendég kedvéért. A hotelben dolgozó alkalmazottak is kiszolgáltatottak és keserűségük nőttön nő, ami végül szükségszerű tragédiához vezet.

Reményik Zsigmond színdarabja a sebzett emberi lélekről ír. Arról, mennyire érzékeny pontunk vélt vagy valós idegenségünk. Hogyan vagyunk képesek megőrizni emberi méltóságunkat, illetve mi történik akkor, ha végképp kicsúszik a lábunk alól a talaj. Ilyen helyzetben vajon számíthatunk egymásra?

Magyarországon, ahol tizenhárom nemzetiség él egymás mellett, ezek a kérdések különösen aktuálisak. Reményik drámája az embert mutatja be, vagyis minket, saját magunkat. És azt, mivé lehetünk, ha megszűnünk nyitottak és érzőek lenni a másik iránt.

Az előadás időtartama két felvonás, 100 perc.

 

R E N D E Z T E: GERGELY LÁSZLÓ

D R A M A T U R G: TROJAN TÜNDE

 

S Z E R E P L Ő K:

Carlos – ÁLMOSD PHAEDRA

Helen – PINTÉR GÁBOR

Horst – ZÖLDHEGYI SAROLTA

Eugenio – TÓTH G.-KELLER LINDA

Anna – KOLLATOS FOTIOS

Kesselstadt – KONCZ ESZTER

Albert – TROJAN TÜNDE

Erna – GALDA LEVENTE

 

K Ö Z R E M Ű K Ö D I K

technika – BUDAI GÉZA 

jelmez: MARTINI YVETTE

díszlet: CSIKI CSABA

mozgás: GULYÁS ANNA

fotó: RUZSA ISTVÁN

 

G A L É R I A